تماس با ما چشم انداز

پروژه های پژوهشی

پروژه های صنعتی
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها - معاونت فنی-مهندسی - پروژه ها

به بخش معاونت فنی-مهندسی شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

به طور کلی در این معاونت پروژه های موجود در 2 قالب:
1- پروژه های پژوهشی
2- پروژه های صنعتی
تقسیم بندی می گردد. از جمله جدیدترین پروژه های صنعتی می توان به ساخت دستگاه Vending Machine و ساخت سیمولاتور موج اشاره نمود. که ظرف مدت تنها چند ماه از شروع پروژه درصد پیشرفت قابل قبولی حاصل شده است. همچنین یکی از جدیدترین پروژه های پژوهشی موجود پروژه بررسی اثرات خستگی ناشی از واکنشهای شیمایی در سدهای بتنی می باشد.

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here