تماس با ما

مدیران

چشم انداز

معاونت ها
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها

به بخش معاونت های شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

به طور کلی معاونت ها در این شرکت به 4 بخش اصلی ذیل تقسیم می شوند:
1- معاونت فنی-مهندسی
2- معاونت علوم پایه
3- معاونت طرح و برنامه ریزی
4- معاونت روابط بین المل

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here