تماس با ما

اعضا

پروژه ها

معاونت طرح و برنامه ریزی
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها - معاونت طرح و برنامه ریزی

به بخش معاونت طرح و برنامه ریزی شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

معاونت علوم پایه مشتمل بر 4 دپارتمان ذیل می باشد:یکی از مشکلات عمده ای که بین 2 قطب دانشگاه و صنعت همواره وجود دارد؛ عدم هماهنگی و همکاری مطلوب بین این دو نهاد است. معاونت طرح و برنامه ریزی در این شرکت با ایجاد بستری مساعد بین این 2 نهاد به نحو بسیار موثری این مشکل را تسهیل نموده است. این همکاری باعث شده است تا راندمان پروژه های مختلف تا حد چشمگیری افزایش یابد. سرپرست این معاونت جناب آقای مهندس امیر عیسی زاده می باشند. این معاونت مشتمل بر 4 زیر گروه ذیل می باشد:
1- کنترل پروژه
2- مطالعه و ارزیابی بازار
3- ارتباط با صنعت
4- طرح های در دست اقدام

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here