تماس با ما

اعضا

پروژه ها

معاونت علوم پایه
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها - معاونت علوم پایه

به بخش معاونت علوم پایه شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

معاونت علوم پایه مشتمل بر 4 دپارتمان ذیل می باشد:
فیزیک
ریاضی
نانو تکنولوژی
شیمی
سرپرست معاونت جناب آقای دکتر سعید میرشاهی می باشند.

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here