تماس با ما

اعضا

پروژه ها

معاونت فنی - مهندسی
نسخه آزمایشی -August, 2015
 

معاونت ها - معاونت فنی-مهندسی

به بخش معاونت فنی-مهندسی شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

به طور کلی معاونت ها در این شرکت به 4 بخش اصلی ذیل تقسیم می شوند:در دپارتمان فنی – مهندسی پروژه های متعددی در حال اجرا می­باشند. به طور کلی در این معاونت پروژه های موجود در 2 قالب:
1- پروژه های پژوهشی
2- پروژه های صنعتی
تقسیم بندی می گردد. سرپرست معاونت جناب آقای دکتر محمد حسین زندیه می باشند. این معاونت مشتمل بر 12 دپارتمان می باشد.

دپارتمان مهندسی عمران دپارتمان مهندسی مکانیک دپارتمان مهندسی برق
دپارتمان مهندسی هوافضا دپارتمان مهندسی صنایع دپارتمان مهندسی شیمی
دپارتمان مهندسی نفت دپارتمان مهندسی راه آهن دپارتمان مهندسی کامپیوتر
دپارتمان مهندسی معدن دپارتمان مهندسی خودرو دپارتمان مهندسی معماری

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here