اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی معدن
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی معدن

به دپارتمان مهندسی معدن خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه فرآوری مواد معدنی
گروه مکانیک سنگ
گروه استخراج معدن
گروه اکتشاف معدن
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here