اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی صنایع
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی - دپارتمان مهندسی صنایع

به دپارتمان مهندسی صنایع خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد:
گروه مدیریت سیستم و بهره وری
گروه مدیریت اجرایی
گروه مهندسی سیستم­های اقتصادی - اجتماعی
گروه مهندسی هزینه
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here