اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی کامپوتر
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی کامپیوتر

به دپارتمان مهندسی کامپیوتر خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه معماری کامپیوتر
گروه هوش مصنوعی
گروه نرم افزار
گروه بهینه سازی سیستم
گروه مهندسی فناوری اطلاعات
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here