اعضا پروژه ها

گروه ها

دپارتمان مهندسی هوافضا
نسخه آزمایشی - August, 2015
 

معاونت ها – معاونت فنی-مهندسی – دپارتمان مهندسی هوافضا

به دپارتمان مهندسی هوافضا خوش آمدید.

این دپارتمان مشتمل بر گروه های ذیل می باشد :
گروه جلوبرندگی
گروه مکانیک پرواز
گروه سازه های هوایی
گروه آیرودینامیک
واحد R&D

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here