دعوت به همکاری تماس با ما درباره ما

پروژه ها

معاونت ها
نسخه آزمایشی - August, 2015

به وب سایت رسمی شرکت مهندسی ساختمانی سینوس 90 درجه خوش آمدید.

در خانواده سینوس به دنبال راه حل های ساده برای مسائل پیچیده هستیم. در این مجموعه گروه های تخصصی متعددی در حال تحقیق بر روی مسائل و پروژ ه های صنعتی و پژوهشی هستند. در این خانواده تفکر غالب بر این است که "می توان بزرگترین و پیچیده ترین مسائل صنعتی را با ساده ترین نگرش ها حل نمود؛ تنها لازم است درست فکر کنیم".

فرصتهای شغلی

Click here

واحدهایR&D

Click here

معاونت فنی-مهندسی

Click here